Català / Valencià

Veus del present. Sense límit, sense fronteres

El moment històric en el qual estem situades, ja anomenat com “la quarta ona”, està sent un temps de rearmament contra la reacció patriarcal dirigida a les dones i els cossos feminitzats que posa en perill les conquestes socials, polítiques, econòmiques, culturals i històriques producte de les lluites de les últimes dècades.

Enfront d’aquest context patriarcal, capitalista i neoliberal, convoquem a redefinir les interseccions del poder i els seus escenaris situats amb la finalitat de visibilitzar les formes en les quals es manifesten i reprodueixen les violències i, alhora, construir aliances, allotjant la diversitat i la pluralitat com a tret distintiu i com a riquesa del nostre moviment.

D’aquesta manera, la Universitat Complutense de Madrid, en el seu compromís amb la justícia i la igualtat, i gràcies al constant treball del professorat, conscient de la necessitat de comptar amb les eines que aporten les teories feministes en els programes universitaris, ofereix a l’alumnat oportunitats per a formar-se acadèmicament i, així, promoure la transformació social. En la mateixa línia, l’Institut d’Investigacions Feministes de la Universitat Complutense de Madrid impulsa des de fa dècades la creació d’espais anàlisi, reflexió i debat feministes en els quals s’emmarquen les Jornades Novembre Feminista. En aquesta quarta edició de Novembre Feminista, acollida sota el títol “Veus del present. Sense límit, sense fronteres”, parafrasejant a Simone de Beauvoir, ens proposem donar visibilitat a la unió indissociable de la teoria i la praxi feminista en la lluita per la transformació social.

Pretenem que aquest siga un lloc de debat i de creació de coneixement per a emprendre les lluites en l’àmbit acadèmic, activista i d’intervenció social. Obrim la trobada de Novembre Feminista amb la finalitat d’apropiar-nos de nous aprenentatges, experiències i, sobretot, de noves categories d’anàlisi per a poder posicionar-nos de manera estratègica i política enfront de les violències contra les dones i els cossos feminitzats.

En síntesi, pensem aquest espai com un fòrum d’obertura a la reflexió i al reagrupament de forces enfront d’un context mundial de contraofensiva neoliberal-conservadora que amenaça les conquestes de moltes de les nostres predecessores. D’aquesta manera, us convidem a participar-hi perquè:

– Identifiquem els COSSOS COM A CAMPS DE BATALLA, perquè entenem que el pensament binari ens confina a models d’identitat prèviament establits que normativitzen i disciplinen els cossos i les nostres maneres de viure i sobreviure.

– Advoquem per una intervenció integral de la SALUT, on el seu abordatge contemple els diferents recorreguts i experiències, abordant les diverses maneres de viure, d’emmalaltir i de morir de les dones i dels cossos feminitzats.

– Considerem que L’ART, LES TECNOLOGIES I LES CIÈNCIES han sigut domesticades, instrumentalitzades i racionalitzades per la visió androcèntrica de la creació i en les seues formes de consum i gaudi. Per això, reivindiquem les produccions creatives, tecnològiques i científiques des d’una perspectiva feminista amb la finalitat de donar un nou significat i un nou disseny als seus patrons, característiques i usos.

– Sostenim que, malgrat estar reconeguts i declarats formalment els drets igualitaris, la realitat demostra que la CIUTADANIA i les eines dissenyades per a la seua pràctica no constitueixen una realitat experimentada per a les dones i els cossos feminitzats. Cridem a la reflexió i revisió de les polítiques públiques implementades, del disseny dels espais públics i privats i de les estructures socials amb les quals es defineix i condiciona l’actual participació ciutadana.

– Denunciem les noves formes d’EXTRACCIÓ I EXPLOTACIÓ dels cossos, dels recursos i de les terres que espolien i fan precàries les nostres formes de vida.

– Entenem que els feminicidis representen l’última baula de la cadena de VIOLÈNCIES estructurals, però no són l’única manifestació de la violència masclista. Per tant, es requereix d’un estudi situat i interrelacionat que produïsca una cartografia amplia per a qüestionar els escenaris on aquesta ocorre.

– Enfront de l’escalada dels DISCURSOS I POLÍTIQUES NEOFEIXISTES que postulen la contraofensiva feminista des d’un intent constant de remoralitzar els nostres desitjos:

Ni un pas enrere en les nostres conquestes! Per un moviment plural, col·lectiu i popular que garantisca l’espai per a expressar les nostres experiències, tensions i dissidències i permeta construir i sostindre aliances.

Novembre Feminista, 2020

-…


Traducido por: Virginia Ballester Martínez